DBanaszewski

Młody technik informatyk.

E-mail: dawid@dbanaszewski.pl
Discord: DBanaszewski#4931